Coachen op de Werkplek: de methode en implementatieleidraad

12 mei 2022

Binnen Amfors maken wij sinds 2019 gebruik van de Coachen op de Werkplek, een begeleidingsmethodiek die wij met financiering van ZonMw samen met ZINZIZ hebben ontwikkeld. In dit ontwikkeltraject startten wij de vraag: hoe ondersteunen wij onze praktijkbegeleiders het best in het begeleiden van medewerkers bij gedragsverandering en het stimuleren van ontwikkeling? Samen met ZINZIZ en onze praktijkbegeleiders en met input van onze medewerkers ontwikkelden wij een antwoord daarop: Coachen op de Werkplek. Een op Motiverende Gespreksvoering gebaseerde gespreksmethodiek, aangepast voor toepassing in een werkomgeving. Het ontwikkeltraject is afgerond. Een mooi moment om de methodebeschrijving en implementatieleidraad te delen.

Coachen op de Werkplek in het kort

Het centrale aspect van de methodiek is: het samen toewerken naar uitdaging vanuit verbinding en veiligheid. Alleen wanneer er een veilige relatie bestaat tussen leidinggevende en medewerker en er sprake is van verbinding heeft het zin om meer uitdaging op te zoeken. Denk daarbij aan het veranderen van gedragspatronen die storend zijn voor de medewerker, of het opnieuw een stap durven zetten naar ontwikkeling. Maar ook het leren werken met een Smart Beamer of het uitproberen van een Exoskelet. Een ander belangrijk onderdeel van de methodiek is het kennen en herkennen van psychologische basisbehoeften, zoals de mate waarin iemand zich competent of autonoom voelt. Ieder mens heeft deze basisbehoeften, in verschillende mate, en onderdeel van Coachen op de Werkplek is het leren inspelen op deze behoeften. Om deze technieken aan te leren zijn de trainers van ZINZIZ erg belangrijk geweest voor ons.

Waar staan we nu?

Een kleine drie jaar verder is het ontwikkeltraject afgerond, de methodiek doorontwikkeld, en het gedachtegoed een centraal onderdeel van onze begeleidingsfilosofie. De methodiek blijven wij enthousiast gebruiken binnen Amfors. In HR instrumenten, zoals ontwikkelgesprekken en verzuimgesprekken, maar ook als leidraad in het introduceren van nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Daarnaast hopen wij andere organisaties en professionals te enthousiasmeren om deze methodiek in te zetten.

Zelf aan de slag?

ZINZIZ schreef samen met ons en met Pantar als pilot-partner een methodebeschrijving, implementatieleidraad, en een theoretische achtergrond. Hoewel wij geloven dat deze technieken vooral aan te leren zijn door ze te ervaren en te oefenen, kunnen deze stukken houvast en inspiratie bieden. Ze zijn daarom hieronder gratis te downloaden.

Denk je nu: deze methodiek kan waardevol zijn voor mij of mijn organisatie? Neem dan contact op met ons of met ZINZIZ.

Bijlagen

Zelftest: welke stijl van communiceren gaat je makkelijk af?

download

Implementatieleidraad voor de projectleider

download

Gesprekstechnieken voor effectieve communicatie op de werkvloer

download

Over gedrag, motivatie en weerstand

download

Ook interessant voor jou

Samenwerken

Lijkt het je wel wat om met ons samen te werken of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om te werken aan sociale innovatie!