Onze nieuwe Cobot maakt werk lichter

20 december 2021


Wouter bedient de Cobot

Sinds begin 2020 is de Cobot bij Metafors een vast onderdeel van het productieproces. Het introduceren van de eerste Cobot bleek een complex en uitdagend proces. Het is daarom een succes dat de Cobot nu structureel in gebruik is. Hierom onderzochten wij of een Cobot ook op andere plekken binnen onze bedrijven medewerkers kan ondersteunen. We hebben gekozen voor een nieuwe werkplek binnen Metafors.

De Cobot bij de kantbank

De Cobot kan met name goed ingezet worden op plekken waar veel getild en verplaatst moet worden. Werk bij de kantbank, een machine die plaatmateriaal buigt, komt hiervoor in aanmerking. Het kanten van metalen platen is namelijk repetitief en lichamelijk uitdagend werk. Zo zorgt de Cobot ervoor dat het werken met de kantbank fysiek minder zwaar wordt, en het toegankelijker wordt voor mensen die dit zonder Cobot lichamelijk niet aankunnen.


De Cobot in actie bij de kantbank

Ruimte voor nieuwe taken

Daarnaast heeft het inzetten van een Cobot bij de kantbank tot gevolg dat er meer variatie komt in de werkzaamheden van de medewerker die met de kantbank werkt. In plaats van het zelf kanten van het plaatmateriaal zal de medewerker nu vooral bezig zijn met het instellen, bijstellen en controleren van de Cobot en met de toe- en afvoer van materiaal. Zo kunnen er meer medewerkers in aanraking komen met nieuwe werksoorten en technologieën.

Het belang van een goede voorbereiding

De implementatie van de eerste Cobot bij Amfors ging niet zonder uitdagingen of tegenslagen. We merkten dat het enthousiasme en de bereidheid om met de Cobot te werken onder de werknemers afnam naar mate deze implementatie langer duurde. Om dit bij de nieuwe Cobot zoveel mogelijk te voorkomen hebben we gekozen voor een andere aanpak. Zo begonnen we met een uitgebreid vooronderzoek. We keken naar welke stappen en keuzes er gemaakt moesten worden om de Cobot zo goed mogelijk te introduceren en welke leverancier ons hierbij het best kan ondersteunen.

Positieve eerste indruk

We merken dat de meningen van medewerkers positiever zijn nu de introductie van de Cobot sneller verloopt. Daarnaast zien we dat de weerstand van medewerkers bij deze Cobot veel minder is dan bij de vorige Cobot, sommigen zijn zelfs erg enthousiast om met de Cobot aan de slag te gaan. Dat mensen hier nu meer voor openstaan bevestigt voor ons het belang van het in aanraking komen met nieuwe technologieën. Dit is een belangrijk doel van ons Inclusive Fieldlab, waar je hier meer over leest.

Binnenkort meer

De nieuwe Cobot wordt op dit moment geïnstalleerd en wordt de komende weken in gebruik genomen. Hoe medewerkers het werken met de Cobot ervaren en wat in de komende periode opvalt, waar zij tegenaanlopen of wat juist goed gaat, volgt in een volgende update.

Ook interessant voor jou

Samenwerken

Lijkt het je wel wat om met ons samen te werken of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om te werken aan sociale innovatie!