Coachen op de Werkplek

Doelgerichter ontwikkelingsgericht leidinggeven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat

Wij ontwikkelen en implementeren een nieuwe coachingsstandaard - Coachen op de Werkplek - voor onze leidinggevenden. Deze begeleidingsstandaard is aangepast voor en door praktisch opgeleide professionals en ontwikkeld voor en met mensen uit onze doelgroep. Leidinggevenden bij Amfors hebben een essentiƫle rol in het ontwikkelen van hun medewerkers naar passend en zo regulier mogelijk werk. Deze methodiek biedt concrete handvatten om deze ontwikkeling goed en duurzaam te begeleiden. In dit project werken wij onder andere samen met Pantar, ZINZIZ en De Beleidsonderzoekers.

Dit project valt binnen het subsidieprogramma Vakkundig aan het Werk van ZonMw.

Waarom

Binnen Amfors en Pantar is behoefte aan een uniforme begeleidingsstandaard voor ontwikkelingsgericht leidinggeven. Er bestaan binnen het sociaal domein diverse werkwijzers, leidraden en trainingen voor gesprekstechnieken gericht op gedragsverandering. Een praktische handleiding voor het toepassen van dergelijke technieken op de werkplek van Sw-bedrijven ontbreekt echter. Het huidige ontwikkeltraject bouwt voort op de beschikbare tools en maakt een vertaalslag naar een uniforme begeleidingsstandaard en praktisch handelingsmodel voor op de werkplek van medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Hoe

Samen met ZINZIZ en Pantar ontwikkelen wij de methodiek Coachen op de Werkplek, die gebaseerd is op de evidence-based gesprekstechniek Motiverende Gespreksvoering. In dit proces werken wij daarnaast samen met een aantal partners, waaronder collega SW-bedrijven, social enterprises en gemeenten. Samen met hen werken wij aan een zo breed mogelijk toepasbare methodiek.

Alle leidinggevenden van Amfors, en een aantal van Pantar, krijgen training in de methodiek. In het voorjaar van 2020 start de verdiepende fase, met themabijeenkomsten en intervisies. Halverwege 2020 ontwikkelen wij de methodiek verder naar versie 2.0, waar organisaties die met een vergelijkbare doelgroep werken profijt van kunnen hebben.

Samenwerking

In dit project werken wij samen met verschillende partners en kennisinstellingen, en onze bevindingen delen wij graag. Ben je geĆÆnteresseerd en blijf je graag op de hoogte van ontwikkelingen? Neem dan contact op met de projectleider. Het project loopt van eind 2018 tot begin 2021.

Partners

Ook interessant voor jou

Samenwerken

Lijkt het je wel wat om met ons samen te werken of ben je op zoek naar meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners om te werken aan sociale innovatie!